Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten, (prijs)afspraken c.q. offertes gemaakt met
Northsea Experience ( KvK 62259547 ).

 

Aansprakelijkheid:

 • Elke vaartocht begint met het doornemen van de veiligheid,- en gedragsregels aan boord.
 • Met het besluit mee te varen met Northsea Experience gaat u hiermee akkoord dat u op eigen risico meevaart.
 • Northsea Experience is in geen geval aansprakelijk voor schade aan of vermissing van persoonlijke eigendommen.
 • Northsea Experience kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaande, tijdens en ten gevolge van de overeenkomst/vaart/activiteiten.
 • Uitzonderingen hierop is de wettelijke schade vergoeding door toonbare opzet of grove schuld van Northsea Experience.
 • De wettelijke schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste van het bedrag van de overeengekomen offerte.
 • Kinderen vallen te allen tijde onder de verantwoordelijkheid van de ouders of verzorgers.

Betaling:

 • Na akkoord ontvangt u de factuur en dient u direct 25% van de offerte aan te betalen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is.
  Restant 75% dient u 1 week voor de afgesproken dag (en) op de rekening van Northsea Experience te hebben overgemaakt.

Annulering:

 • Bij annulering binnen 5 dagen voor de vaartocht bent u 25% van de totale kosten verschuldigd.
 • Bij annulering binnen 2 dagen voor de vaartocht bent u 50% van de totale kosten verschuldigd.
 • Wanneer het harder waait dan windkracht 4, te koud of aanhoudende regen, kan in overleg worden besloten om een andere dag te kiezen.
 • Wanneer de schipper de situatie onveilig vindt, wordt er niet gevaren.
 • Wanneer het slecht weer is, maar veilig is de keus aan de gasten.

Gebruik van alcohol:

 • Het is niet toegestaan om zelf alcohol houdende drank mee te nemen. Indien gewenst zal dit door Northsea Experience worden verzorgd. Tevens mag er geen drank van boord worden meegenomen.
 • Bij wangedrag, al dan niet veroorzaakt door drank gebruik, heeft de schipper het recht de tocht te beperken of per direct te beĆ«indigen.

Overmacht:

 • Overmacht zijn alle niet voorziene omstandigheden ten gevolge waarvan Northsea Experience de overeenkomst niet kan nakomen ( of vertraagd ).
 • In geval van overmacht heeft Northsea Experience het recht, na kennisgeving aan de gasten, haar verplichting tot uitvoering van de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst zal plaats vinden.
  Een regeling wordt getroffen.

Verplichting Northsea Experience:

 • Northsea Experience zal zich inspannen naar beste kunnen de overeenkomst tot uitvoer te brengen.
 • Alle gangbare veiligheidsmaatregelen zijn door Northsea Experience in acht genomen.
 • Reddingsvesten voor alle opvarenden, marifoon voor noodoproepen, noodsignalen, EHBO voorziening aanwezig.
 • Northsea Experience/de schipper kan te allen tijden ten gevolge van bijv. het weer de route t.b.v. de veiligheid wijzigen.

 

Verplichting Gasten:

 • De gast(en) dienen aanwijzingen door de schipper met betrekking tot de veiligheid en orde aan boord strikt op te volgen.
 • De schipper heeft het recht, indien het bovenstaande niet wordt nagekomen, de overeenkomst direct te ontbinden en de gast(en) de toegang tot het schip te ontzeggen.
 • Het is de gast(en) verboden drugs en/of alcohol aan boord mee te nemen.
 • Roken aan boord is verboden.
 • De gast(en) wordt geacht het schip schoon en netjes te houden en geen schade aan te richten van welke aard dan ook.

Overige:

 • Northsea Experience behoudt zicht het recht voor, zonder opgaaf van reden een reservering te weigeren.
 • Op de door Northsea Experience aangegeven overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

 

 

 

Wij wensen u een plezierige dag met Northsea Experience!!!